Нормативно правовая база

Правові підстави діяльності:

 1. 1. Конституція України: станом на 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page
 2. 2. Господарський кодекс України: станом на 16 січня 2003 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page
 3. 3. Господарський процесуальний кодекс України: станом на 6 листопада 1991 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page
 4. 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 7 грудня 1984 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page
 5. 5. Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 6 липня 2005 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page
 6. 6. Кодекс законів про працю України: станом на 10 грудня 1971 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page
 7. 7. Кодекс цивільного захисту України: станом на 2 жовтня 2012 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page
 8. 8. Кримінальний кодекс України: станом на 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу:

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 1. 9. Кримінальний процесуальний кодекс України: станом на 13 квітня 2012 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page
 2. 10. Податковий Кодекс України: станом на 2 грудня 2012 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу:

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page

 1. 11. Сімейний кодекс України: станом на 10 січня 2002 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page
 2. 12. Цивільний кодекс України: станом на 16 січня 2003 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page
 3. 13. Цивільний процесуальний кодекс України: станом на 18 березня 2004 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page
 4. 14. Закон України «Про охоронну діяльність»: станом на 22 березня 2012 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4616-17/page
 5. 15. Закон України «Про основи національної безпеки України»: станом на 19 червня 2003 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15/page
 6. 16. Закон України «Про інформацію»: станом на 2 жовтня 1992 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/page
 7. 17. Закон України «Про доступ до публічної інформації»: станом на 13 січня 2001 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/page
 8. 18. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»: станом на 5 липня 1994 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80/page
 9. 19. Закон України «Про захист персональних даних»: станом на 1 червня 2010 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page
 10. 20. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: станом на 5 липня 2012 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/page
 11. 21. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»: станом на 2 березня 2015 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page
 12. 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: станом на 7 вересня 1993 року [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF/page

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ